RESEARCH.
IDENTITY.
ARCHITECTURE.

MIT?

Munkásságunk első 10 évében sok léptékben, sok funkcionális területen megvalósult projektünkből nyertünk tapasztalatot, nyitottak voltunk a változatos ügyfelekre és döntési motivációik megismerésére. Voltak köztük átlagos és kiemelkedően jómódú magánemberek, vállalkozók, kereskedők, gyártók, szolgáltatók, orvosok, ügyvédek, szálloda tulajdonosok, szálloda üzemeltetők, beruházók, befektetők, fejlesztők, önkormányzatok és közszervek. Dolgoztunk és gondolkodtunk sokféle nemzet embereivel, számos országban alkottunk.

Fejlődésünk legfontosabb haszna ebből az időszakból, hogy változatos magán, beruházói illetve vállalati gondolkodásmódokkal ismerkedtünk meg, értelmezhettük ezek sajátos motivációit és ok-okozatokat keresve válaszokat találtunk komplex összefüggésekben.

Sikereinkből és kudarcainkból fejlődött ki az a stratégiai gondolkodásmód és szervezeti működési cél, mely értékteremtő, egyedi megoldásokat kínál beruházások, leginkább hotelek és komplex fejlesztések sikerének megalapozására, társadalmi életterek újraértelmezésére, illetve magánügyfelek különleges és élményt adó élettereinek megálmodására.

SingerDesign munka közben

HOGYAN?

Az innovációs megközelítés a projektek során a többletérték létrehozásának záloga. Felkutatjuk a helyszín és igények erősségeit és gyengeségeit, számos egyéb környezeti faktort vizsgálva. Meghatározzuk a célközönséget és igényeit. Használói élményt alkotunk, majd az élményt szolgáltatásokká alakítjuk. A szolgáltatásokat egyenként, designban fejezzük ki.

"Az építészeti élmény tervezés nem más,
mint felkutatni a helyszínben rejlő igazi élményt,
kitalálni milyen szolgáltatásokon keresztül élvezhetjük azt a leginkább,
és ezeket egyenként, újszerűen megfogalmazni designerként!"

Az innovációs eredmény és működési fókusz a létrejöttét gátló akadályok lebontását feltételezi. Egyedi és jövőbe mutató szervezeti modellünk ezért a közös felelősségen, közös problémamegoldáson, nyílt kommunikáción, közös tudáson és egyéni önismereti fejlődésen alapul. Boardunk a gazdasági működésért, fejlődési stratégiákért és a kultúra épülés támogatásáért felel. Az építészeti alkotás, határidők tartása és szakmai fejlődés a projektteam felelőssége.
Közös felelősségünk a ránk bízott projekt vállalások pontos megfogalmazása és betartása, a professzionális és innovatív építészet megvalósulása, a szervezeti problémák feltárása és megoldása, egymás valamint a csapat önismereti építése. A SingerDesign coreteam számos szakági és szakértői partnerrel dolgozik, melynek köszönhetően szakmai együttműködésünk egy 60-80 fős stáb.

KIK?

Innovációt módszeresen alkotó szervezetet építünk. Ez céljaink legfontosabbika, melynek tökéletesítésére a legtöbb energiát fodítjuk. Mindezt miért? A prémium építészet nem mintákat másol. Az igények felállítása, a feltételek teljesülése, az építészeti megfogalmazódás, egyszóval a folyamatos probléma megoldás olyan csapatban hoz kreatív eredményt, melyben az egyének nyílt inspirálódása a legfőbb kulturális cél.

Nagyszerű csapatunk

Irodánk ereje a csapatban rejlik. Hiszünk a diverzitásban, hogy a különböző hátterű, érdeklődésű szakemberek, meg tudják teremteni a szakmai párbeszédet, érvényt tudnak szerezni az így összegyűlt nézőpontoknak, ezáltal pedig egy sokkal szélesebb-körű, átfogóbb szakmai választ tudnak adni a projektek során felmerülő kérdésekre.

Lépj kapcsolatba velünk

Készen állunk az ajánlatokra és az együttműködésre

  +36 70 311 0724
  1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.
  info@singerdesign.eu